Junginės ligos

Junginės ligos

Junginė turi ryšį su vokais, ašarų aparatu, į junginės maišelį lengvai pa tenka mikroorganizmai. Junginė dažnai reaguoja į viso organizmo patolo ginį procesą. Svarbią reikšmę jos patologijai turi kenksmingi aplinkos fak toriai (dulkės, dūmai, cheminių medžiagų garai, ultravioletiniai spinduliai ir kt.). Apie 30-40% žmonių, kurie kreipiasi į okulistus, serga junginės ligomis. Galima išskirti tokias svarbiausias junginės ligų grupes:

  • uždegimas;
  • distrofija;
  • navikas.

Dažniausiai pasitaiko junginės už degimas — konjunktyvitas   (conjunctivitis). Atsižvelgiant į etiologiją ir klinikos ypatumus, visus konjunktyvitus galima suskirstyti taip:

Egzogeniniai  konjunktyvitai:

  • ūmūs ir lėtiniai infekciniai konjunktyvitai;
  • fizinių ir cheminių veiksmų sukelti konjunktyvitai;
  • alerginiai egzogeniniai konjunktyvitai.

Endogeniniai konjunktyvitai:

  • konjunktyvitai sergant kitomis organizmo ligomis;
  • alerginiai endogeniniai konjunktyvitai.

Junginės maišelyje randama apie 60 mikroorganizmų rūšių, todėl in fekciniais konjunktyvitais žmonės serga labai dažnai.

Rašyti atsakymą