Junginės ligos trumpai

Junginė turi ryšį su vokais, ašarų aparatu, į junginės maišelį lengvai pa tenka mikroorganizmai. Junginė dažnai reaguoja į viso organizmo patolo ginį procesą. Svarbią reikšmę jos patologijai turi kenksmingi aplinkos fak toriai (dulkės, dūmai, cheminių medžiagų garai, ultravioletiniai spinduliai ir kt.). Apie 30-40% žmonių, kurie kreipiasi į okulistus, serga junginės ligomis. Galima išskirti tokias svarbiausias junginės ligų grupes: 1) uždegimas; 2) distrofija; 3) navikas. Dažniausiai pasitaiko junginės už­degimas — konjunktyvitas   (conjunctivitis). Atsižvelgiant į etiologiją ir klinikos ypatumus, visus konjunktyvitus galima suskirstyti taip:

1. Egzogeniniai  konjunktyvitai:

a) ūmūs ir lėtiniai infekciniai konjunktyvitai;

b) fizinių ir cheminių veiksmų sukelti konjunktyvitai;

c) alerginiai egzogeniniai konjunktyvitai.

2. Endogeniniai konjunktyvitai:

a) konjunktyvitai sergant kitomis organizmo ligomis;

b) alerginiai endogeniniai konjunktyvitai.

Junginės maišelyje randama apie 60 mikroorganizmų rūšių, todėl in fekciniais konjunktyvitais žmonės serga labai dažnai.

Rašyti atsakymą