Egzogeniniai iridociklitai

Egzogeniniai iridociklitai

Kiaurai sužeidus rageną ar odeną arba operuojant, užkratas tiesiogiai patenka į kraujagyslinį dangalą. Šios rūšies iridociklitai dažnai pasireiš kia pūline uždegimo forma, gali apimti visą kraujagyslinį dangalą, stiklakūnį ir tuomet jie vadinami endoftalmitais,endophtalmitis. Jei uždegimas išplinta ir į išorinius akies obuolio dangalus bei aplinkinius audinius, va dinamas panoftalmitu,panophtalmitis.

Egzogeniniai iridociklitai gali būti ir sergant kitomis akių ligomis, pavyzdžiui, ragenos pūlingu uždegimu, smarkiai nudegus akies obuolį ir kt.

Rašyti atsakymą