Įgyta katarakta

Įgyta katarakta

Skiriamos senatvinės, komplikuotos, trauminės, spindulinės, toksinės ir kt. kataraktos.

Cataracta senilis, senatvinė (amžiaus) katarakta. Ji dažnai būna abipusė, tik nevienodo intensyvumo. Senatvinė katarakta susiformuoja as menims, vyresniems negu 50 metų amžiaus. Ji būna žievinė, branduolinė arba mišri.

Žievinė katarakta. Drumstėti pradeda žievės sluoksniai prie ekvato riaus. Centrinė lęšiuko dalis ilgą laiką būna skaidri, todėl žmogus iš pra džių mato gerai. Ligoniai skundžiasi, kad jiems prieš akis laksto „muse lės”, tarsi užslenka debesėlis, kartais daiktai dvejinasi. Šios kataraktos skiriamos 4 stadijos:

Cataracta incipiens — pradinė katarakta. Subjek tyvių nusiskundimų gali ir nebūti arba kartojasi anksčiau minėti simpto mai. Šoninėje šviesoje ir biomikroskopuojant drumstys atrodo pilkos juo dame fone, o praeinančioje šviesoje — juodos raudoname fone. Drumstys primena stipinus. Biomikroskopija galima tiksliai nustatyti drumsčių lokalizaciją, išplitimą. Pirmasis prasidedančios žievinės kataraktos požymis yra lęšiuko hidratacija — po kapsule susidaro vakuolės, susisluoksniuoja lęšiuko skaidulos, atsiranda van deninių plyšių. Pastarieji pamažu užsi pildo griūvančių skaidulų detritu. Pir moji stadija trunka dažniausiai 2—3 metus ir paskui pereina į antrąją stadiją.

II Cataracta senilis nondum matura seu intumescens — nesubrendusi paburkusi ka tarakta. Tuomet regėjimo aštrumas labai susilpnėja, nes drumstėja beveik visa žievė. Apžiūrint apšviestą iš šono arba biomikroskopuojant lęšiuką jis atrodo pilkas su perlamutriniu atspalvių. Patys viršutiniai lęšiuko sluoksniai skaidrūs, todėl nuo rainelės ant lęšiuko krinta pusmė nulio formos šešėlis.  Matyti akies dugno refleksas. Lęšiukas prisigeria vandens, paburksta, cataracta intumescens, todėl kartais gali pakilti akispūdis. Šios stadijos trukmė  įvairi. Pama žu lęšiuke vandens sumažėja, priekinė kamera tampa gilesnė — kata rakta pereina į trečiąją stadiją.

III Cataracta matura — pribrendusi ka tarakta. Regėjimo aštrumas toks, kad žmogus skiria šviesą ir tamsą, spalvas, šviesos projekcija teisinga. Visas lęšiukas   sudrumstėjęs, —  atrodo pilkos spalvos. Nėra rainelės šešėlio ir akies dugno reflekso. Paskutinė stadija, cataracta hypernatura, perbrendusi katarakta. Lęšiuko skaidulos degeneruoja, homogenizuojasi, irstant baltymams lęšiuke padidėja osmosinis slėgis, dėl to daugiau kameros skysčių paten ka į lęšiuką, jo žievė suskystėja, lęšiuko apimtis padidėja — lęšiukas išburkęs — pieninė katarakta. Priekinė akies kamera vėl seklėja, šviesos spinduliai išsisklaido, dėl to kai kada šviesos projekcija yra neteisinga.

IV Kartais išvešėja subkapsulinis epitelis, dėl to kapsulė susiraukšlėja. Suskystėjusios, suirusios lęšiuko masės pamažu pradeda rezorbuotis, lęšiukas mažėja, priekinė kamera tampa gili. Rainelė, netekusi lęšiuko atramos, judinant akį virpa,iridodonesis. Žievė šiek tiek praskaidrėja, branduolys nuslenka žemyn ir kabo kapsulėje lyg maišelyje, cataracta Morgagni. Labai retai lęšiukas rezorbuojasi.

Branduolinė katarakta, cataracta nuclearis. Jau pradinėje šios kata raktos stadijoje žmogus blogiau mato į tolį, o į arti esantį daiktą žiūri gana ilgai ir regėjimas yra toks pat, kaip anksčiau ar net pagerėja. Tai susiję su lęšiuko šviesolaužos koeficiento padidėjimu formuojantis kata raktai — keičiasi akies laužiamoji galia. Tuomet lęšiuko centras kur kas stipriau laužia spindulius negu lęšiuko periferija. Dėl to kai kurie autoriai tokį reiškinį vadina katarakta su dvigubu židiniu.

Apšvietus iš šono ir biomikroskopuojant, lęšiukas yra žalsvai rusvas. Praeinančioje šviesoje — raudoname akies dugno fone matyti grūdėtas padrumstėjimas. Vėliau branduolys įgyja rausvai rudą ar beveik juodą spalvą, cataracta brunescens.Branduolinė katarakta dažnai esti miopinėse akyse. Ji bręsta pamažu, kartais dešimtmečiais.

Senatvinės kataraktos etiologija iki šiol dar neaiški. Turi reikšmės paveldėjimas, sutrikusi endokrininė sistema, susilpnėjusi medžiagų apykai ta, toksinių medžiagų kaupimasis lęšiuke.

Rašyti atsakymą