Spindulinė ir trauminė katarakta

Spindulinė ir trauminė katarakta

Spindulinės kataraktos formuojasi tuomet, kai kenksmingi lęšiuką veikią spinduliai laisvai praeina rageną, priekinę kamerą, o jų dalį sugeria lęšiukas. Nustatyta, kad lęšiukas sugeria tik trumpųjų bangų spindulius (rentgeno, neutronų, ultravioletinius, infraraudonuosius). Katarakta serga tie žmonės, kurie dirba aukštos temperatūros aplinkoje (stiklo pūtėjai, kalviai), nes čia veikia infraraudonieji spinduliai. Pradeda drumstėti lęšiuko užpakalinė dalis. Cataracta electrica formuojasi trenkus žaibui arba stip riai elektros srovei. Rentgeno, radioaktyvių spindulių sukeltos kataraktos gali atsirasti praėjus 2—15 metų po anksčiau minėtos rūšies spindulių poveikio. Ištyrus likusių gyvų po atominio sprogimo Hirosimoje ir Na gasakyje gyventojų akis, paaiškėjo, kad kataraktogeninis poveikis 10 kar tų stipresnis nei rentgeno ir radijo spindulių. Rentgeno ir kitos spinduli nės kataraktos taip pat prasideda užpakalinėje lęšiuko dalyje.

Lęšiukai gali drumstėti apsinuodijus naftalinu, dioksibenzolu, dinitrofenolu, trinitrotoluolu, nitrodažais, ilgai ir didelėmis dozėmis varto jant kortikosteroidus, sulfanilamidus, taip pat miotikus. Kataraktos gali formuotis ir po bukos akies traumos, kiaurai sužeidus.

Muštinė kataraktacataractae conlusione lentis. Sudavus per akį buku daiktu gali pradėti drumstėti lęšiukas, nors jo kapsulė ir nebūtų plyšusi. Pakinta diosmozinis slėgis ir kamerų skystis sunkiasi į lęšiuko vidų. Dažnai atsiranda užpakalinė, žvaigždės formos katarakta, cataracta corticalis posterior.

Trauminė kataraktacataracta traumatica directa. Ji esti sužeidus lę šiuko kapsulę, kai pro žaizdą kameros skystis sunkiasi į lęšiuko vidų. Lęšiukas išburksta, jo masės patenka į priešakinę kamerą, kur per ilgesnį laiką (kelias savaites) susigeria. Lęšiuko masės gali dirginti rainelę, užt venkti kameros kampą ir sukelti glaukomos priepuolį. Tuomet akis pasi-daro kieta, ragena matinė, ligoniui smarkiai skauda, jį pykina. Reikia ma žinti akispūdį vaistais ir operuojant pašalinti lęšiuko mases.

Rašyti atsakymą