Regos nervo atrofija

Regos nervo atrofija

Atrophia nervi optici. Bet kokia regos nervo, regos kryžmės ar regos takų liga gali sukelti regos nervo atrofiją. Ji gali būti kylančioji ir nusileidžiančioji, pirminė ir antrinė, visiška ir dalinė.

Atrofuojantis regos nervui visada pablogėja regėjimas, kartais akis ir visiškai apanka. Atsiranda pakitimų akiplotyje (priklausomai nuo to, kuri regos nervo ar laidų dalis pažeista), centrinės, paracentrinės skotomos, homoniminės ir heteroniminės hemianopsijos, koncentriškai susiaurėja akiplotis.

Esant pirminei arba paprastajai regos nervo atrofijai, atrophia papillae nervi optici simplex, oftalmoskopuojant randamas baltas, kartais melsvo ar žalsvo atspalvio, ryškiomis ribomis regos nervo diskas, susiaurėjusios tinklainės kraujagyslės. Regos nervo diskas dažniau siai yra blyškus dėl intensyvios atrofijos, tačiau tarp jų ne visuomet yra tie sioginis ryšys. Kartais, nors diskas ir blyškus, akis mato visai gerai.

Pirminę regos nervo atrofiją gali sukelti: įgimtas sifilis, esant nuga ros smegenų pažeidimui, tabes dorsalis, ir progresuojančiam paralyžiui, paralysis progressiva; stipri stambiųjų kraujagyslių — vidinės miego arterijos ar akinės arterijos — aterosklerozė apsinuodijimas metilo alkoho liu, chininu ir kitomis toksinėmis medžiagomis; smegenų navikai, spaudžiantys regos nervą ar regos kryžmę; gausus kraujavimas iš virškinimo trakto ar gimdymo metu; regos nervo pažeidimas lūžus kaukolės pagrin dui, akiduobės traumos; akių ligos — pigmentinė tinklainės degeneraci ja, glaukoma, ūmus centrinės tinklainės arterijos nepraeinamumas. Pirmi nė regos nervo atrofija gali būti ir paveldėta. Paveldėjimas gali būti recesyvinis, susijęs su lytimi — Leberio regos nervo atrofija ir dominantinis — dominantinė regos nervo atrofija. Abi šios atrofijos atsiranda vyresniame amžiuje. 

  • Leberio atrofija susiformuoja 13—28 metų paaugliams ir vy rams. Jos pradžia staigi — regėjimas susilpnėja per kelias dienas. Iš pra džių regos nervo diskas truputį parausta, jo ribos neryškios, akiplotyje randama absoliuti centrinė skotoma. ilgainiui diskas blykšta, ypač jo temporalinė pusė. 
  • Dominantinė regos nervo atrofija serga ir vyrai, ir moterys. Gali prasidėti tiek paauglystėje, tiek vyresniame amžiuje. Ligoniai iš lėto pra deda blogiau matyti, blykšta regos nervo diskas. Paveldėta regos nervo atrofija visiško aklumo dažniausiai nesukelia. Pirminės įgytos regos nervo atrofijos prognozė bloga, nes galima visiškai apakti.

Antrinė regos nervo atrofija prasideda po regos nervo uždegimo ir dis ko edemos. Nuo pirminės ji skiriasi tuo, kad oftalmoskopuojant randa mas pablyškęs ar baltas neryškių ribų diskas.

Gydymas: jis priklauso nuo atrofiją sukėlusios priežasties. Regėji mui palaikyti skiriami kraujagysles plečiantys preparatai, B grupės vita minai, biostimuliatoriai, strichninas, ultragarsas.

Rašyti atsakymą