Vokų padėties anomalijos

Vokų padėties anomalijos

Voko įvirtimas į vidų, entropion. Tai anomalija, kai voko kraštas atgręžtas į akies obuolio pusę. Klinika: blakstienos liečia ragena ir gali atsirasti ragenoj erozijos ar opos. Akis ašaroja, bijo šviesos. Voko įvirtimas į vidų gali būti dvejopas:

  • Entropion spasticum — atsiranda dėl m. orbicularis oculi palpebralinės dalies spazmo. Tai gali atsitikti esant blefarospazmui (pavyzdžiui., dėl keratito). Vokas įvirsta dažniausiai seniems žmonėms, nes akies obuolys yra giliai ir apatinis vokas neturi geros atramos iš užpakalinės pusės, senų žmonių oda suglebusi, raukšlėta, nestandi. Vokas spastiškai gali įvirsti ir po akies obuolio operacijų, kai akis būna truputį ilgiau užrišta. Gydymas: svarbiausia pašalinti priežastį. Nedidelį įvirtimą galima pašalinti atitraukus apatinį voką ir prilipdžius lipniojo pleistro juostelėmis. Sunkesniais atvejais — gydoma chirurgiškai (odos juostelė apatiniame voke išpjaunama arba m. orbicularis oculi perpjaunama statmenai skai dulų lateraliniame akies kampe).
  • Entropion cicatriceum — atsiranda dėl randų junginėje ir kremzlėje, kurie įverčia voko kraštą į vidų (nudegus, sužeidus, susirgus trachoma difteriniu konjunktyvitu ir kt.). Dažnai būna ir trichiazė. Gydymas: tik chirurginis. Daromos plastinės operacijos, kurių tiks las — ištaisyti kremzlės deformacijas ir pailginti junginės bei kremzlės sluoksnį.

Voko išvirtimas į išorę, ectropion, — tai anomalija, kai voko kraštas neprisiglaudžia prie akies obuolio. Išvirtimo laipsnis gali būti labai įvairus: nedidelis — kai užpakalinė briauna nesiekia akies obuolio, didelis — kai visa junginė atgręžta į išorę, o blakstienos siekia akiduobės kraštą. Klinika: ašarinės akutės nesiekia ašarų ežero, akys ašaroja, voko oda macruota. Išvirtusi junginė labai paraudusi, sustorėjusi. Apatinėje rage nos dalyje (jos nedengia vokas) gali atsirasti uždegimas.

Etiologija. Vokas išvirsta dėl kelių priežasčių:

  • Ectropion spasticum — būna vaikams sergant ūmiu konjunktyvitu. Vokų kraštas pastumtas į priekį, oda elastinga, patraukta akiduobės link.
  • Ectropion paralyticum — būna veidinio nervo paralyžiaus atveju (pažei sta m. orbicularis oculi funkcija). Vokas neprispaustas prie akies obuolio.
  • Ectropion senile — atsiranda seniems žmonėms,  sumažėjus voko odos elastingumui ir esant m. orbicularis oculiatrofijai.
  • Ectropion cicatriceum — voko odoje susidaro randai, kurie atitrau kia voką nuo akies obuolio. Randai atsiranda pažeidus voką mechaniškai, nudegus,  sergant tuberkulioze.

Vokų padėties pakitimams taip pat priklauso tokia akių būsena, kai suauga vokų kraštai, ankyloblepharon, ir voko bei akies junginė, symblepharon. Dažniausiai tai atsitinka nusideginus.

Gydymas: priklauso nuo priežasties, bet dažniausiai — chirurginis. Operacijos tipas priklauso nuo voko išvirtimo laipsnio. Ankiloblefaronas ir ryškus simblefaronas gydomas taip pat chirurgiškai.

Rašyti atsakymą